Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Bidang Teknologi

Internet Of Thing (IoT)

Peserta akan mempelajari modul yang di selaraskan oleh industri. Iaitu :
  • Pengenalan asas dan konsep Internet Of Thing (IoT).
  • Pengenalan asas kepada sistem elektronik.
  • Pengenalan kepada Arduino dan bahasa pengaturcaraan.
  • Cara mengendalikan arduino protokol.
  • Cara menghubungkan komponen dan sensor bersama Arduino.
  • Belajar integrasi Arduino dan IoT Middleware.
  • Belajar cara integrasi Arduino dan pengkalan data.

Rumusan Program

Industri 4.0 juga dirujuk sebagai Industri Internet of Things (IoT). Ini kerana (IoT) termasuk di dalam subset sistem atau aplikasi yang digunakan dalam persekitaran perindustrian seperti sektor pembuatan, tenaga, pertanian dan automotif.

Para peserta diharap dapat menggunakan kemahiran yang dipelajari di JomLaunch Youth untuk menyumbang dan memajukan teknologi mana-mana sektor atau industri yang disertai kelak.

Video Pengenalan Kelas