Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
BIDANG TEKNOLOGI

Pembangunan Web

Peserta akan mempelajari modul yang di selaraskan oleh industri. Iaitu :
  • Pengenalan asas pengatucaraan HTML, CSS dan Javascript.
  • Pengenalan pengaturcaraan PHP dan Framework Laravel dan Framework Codeigniter 4.
  • Belajar konsep sebenar Model, View dan Controller (MVC).
  • Belajar cara untuk mengendalikan authentication iaitu pendaftaran, log masuk dan log keluar.
  • Belajar asas CRUD (Create, Read, Update dan Delete)
  • Belajar cara integrasi dengan email, payment gateway.
  • Belajar cara deploy ke cloud menggunakan Digital Ocean dan RunCloud

Rumusan Program

Aplikasi web adalah penting disebabkan beberapa faktor. Ia mempunyai banyak kelebihan dan salah satu darinya ialah, ia dapat menjalankan semua fungsi yang diperlukan dengan hanya menggunakan pelayar web tanpa perlu memuat turun apa-apa perisian. Fungsi yang berasaskan ‘cloud-based’ juga menjadi komponen yang penting dalam dunia perniagaan hari ini. Disebabkan itu, permintaan untuk membina aplikasi web adalah tinggi untuk memenuhi keperluan perniagaan dan syarikat.

Aplikasi web juga adalah teknologi yang penting untuk mengumpul maklumat pelanggan dan mengekalkan pelanggan. Aplikasi web dapat digunakan pada pelbagai platform samada di komputer, komputer riba mahupun telefon. Pemilik aplikasi web dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan dengan memperkenalkan pakej bayaran bulanan untuk penguna menggunakan aplikasi tersebut.

Video Pengenalan Kelas