Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Pengenalan

JOMLAUNCH Youth

JOMLAUNCH Youth adalah sebuah program untuk memperkayakan pengetahuan serta mengasah bakat para belia secara menyeluruh dalam bidang ICT untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi.

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) bersama-sama JOMLAUNCH Youth melalui Malaysia Techlympics ingin menggalakkan penyertaan para belia dalam bidang ICT melalui tiga bidang pemfokusan dan seterusnya memberi peluang untuk mereka mengetengahkan bakat serta hasil ciptaan dan inovasi mereka kepada pihak korporat serta agensi yang berkaitan.

Pembangunan Web

Modul lengkap menggunakan Laravel Framework

Pembangunan Aplikasi

Modul lengkap menggunakan Flutter Framework

Internet Of Thing (IoT)

Menghubungkan peranti dengan Cloud services