Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Bidang Teknologi

Pembangunan Aplikasi

Peserta akan mempelajari modul yang di selaraskan oleh industri. Iaitu :

  • Pengenalan kepada framework Flutter dan bahasa pengaturcaraan Dart.
  • Pengenalan Stateful dan Stateless widget, button, dan fungsi-fungsi lain.
  • Belajar cara untuk mengendalikan authentication iaitu pendaftaran, log masuk dan log keluar.
  • Belajar menghubungkan pengkalan data menggunakan Firebase, push notification.
  • Belajar cara untuk hubungkan integrasi API antaranya integrasi Map dan payment gateway.
  • Cara deploy ke Google Playstore dan Apple App Store

Rumusan Program

Aplikasi Mobile adalah umpama tulang belakang kepada semua perniagaan atas talian. Jutaan pengguna telefon pintar menggunakan aplikasi mobile untuk menjalankan urusan harian termasuklah untuk membeli-belah dan membuat pembayaran bil. Jumlah pengguna dijangka akan terus meningkat kepada 7.5 billion orang pada tahun 2025.

Oleh itu, pembangunan aplikasi mobile mempunyai permintaan yang sangat tinggi. Para peserta yang memilih kategori ini diharap akan dapat mejadi pembangun aplikasi mobile yang berkualiti tinggi dan memiliki ciri-ciri yang sempurna untuk dikomersialkan.

Video Pengenalan Kelas